– Beslutet kom som en blixt från en klar himmel. Jag tror inte att man gjort en analys av konsekvenserna av en så kort avvecklingstid. Den effekt som Barsebäck producerar skulle istället ha kompenserats med en ny anläggning som kan producera motsvarande mängd el innan man stänger.
Det innebär, konstaterar Janne Rudén, att när produktionen av el nu blir mindre i Sverige måste vi, som redan importerar mycket el, importera ännu mer.
– Det höjer elpriset både för industrin och hushållen och det är det minsta vi behöver. Elpriserna är tillräckligt höga. Vad det kan få för effekter på sysselsättningen, kan man ju bara gissa.
Större överföring av el gör dessutom elförsörjningen mer sårbar.
– I och med att överföringskapaciteten har begränsningar innebär det att i extrema situationer är vi närmare en effektbrist än vi varit tidigare. Det ökar risken för stora blackouter, som vi sett i Italien och USA. För att undvika stora blackouter måste man koppla bort delar av systemet när efterfrågan blir för stor.
Han är också kritisk till att det enda som står till buds att ersätta produktionen från Barsebäck 2 är baserat på fossila bränslen, som ökar utsläppen av växthusgaser. Stick i stäv mot Kyotoprotokollet.
– De enda som är lyckliga över beslutet är danskarna. De har ju kritiserat Barsebäck. Nu får de dessutom möjlighet att skita ner sin närmiljö ännu mer med sina kolkraftverk.