I allt stort står avtalskraven från i våras fast. Det korta avtalet som tecknades då, på grund av osäkerheten kring sjöfolkets jobbavdrag, omfattade enbart en ren lönehöjning.
På storsjöområdet är städningen fortsatt en het fråga. Seko har krävt att städningen ska begränsas till den egna hytten och allmänna utrymmen ombord, om det inte finns en mässman ombord. Seko har också krävt att det ska finnas en mässman ombord så snart besättningen överstiger 14 man.
På färjeområdet handlar kraven framför allt om arbetstider. Seko vill maximera arbetstiden till 12 timmar per dygn, istället för dagens 13 timmar. Seko vill också reglera rasterna, så att ingen får arbeta mer än fem timmar utan rast. Idag saknas sådana regler.
Frågan om jobbskatteavdrag är fortfarande inte slutligt avgjord men lär påverka avtalsförhandlingarna.
Seko har omkring 8.000 medlemmar på de olika sjöavtalen, där Sjöfartens arbetsgivarförbund, Sarf, är motpart.
Avtalsdelegationen är inkallad till den 12 december.