– Jag har bedömt att det inte är meningsfullt att fortsätta förhandlingarna. Vi har i praktiken inte känt tillräcklig trygghet för varandras vilja och långsiktiga förmåga att leva upp till en uppgörelse och dessutom har avståndet i viktiga förhandlingsfrågor varit för stort, säger Bo Bylund som idag lämnat sin rapport till näringsminister Leif Pagrotsky.
Den bilden delar inte kraftbolagen på andra sidan förhandlingsbordet; Fortum, Sydkraft och Vattenfall.
I en gemensam kommentar skriver de: ”Vi har förhandlat i två år och successivt har parterna kommit varandra närmare. Vår gemensamma bedömning är att det fortfarande finns förutsättningar att göra upp och därmed skapa långsiktiga och stabila villkor för Sveriges elproduktion och hela den nordiska elmarknaden.”