Enligt Johan von Schantz, teknisk direktör vid SL, har ett tiotal företag kvalificerat sig för att vara med i upphandlingen om byggandet av det nya signalsystemet. Det ska vara klart till 2014 och byggtiden beräknas till cirka två år. För att det ska gå att köra förarlöst krävs en hel del andra förändringar vid stationer och av fordon.
Enligt Johan von Schantz är det inte nödvändigt att tunnelbanan går under jord för att köra förarlöst utan det går bra även när spåret löper fram ovan jord.
– Tunnelbanetågen måste byggas om och det krävs ett spårbeträdeslarm som varnar om det finns någonting på spåret framför tåget, säger Johan von Schantz.
På flera olika håll i Europa kör man idag förarlösa tåg, exempelvis i Köpenhamn, Paris och Lyon.
Flera av företagen som nu är med i upphandlingen av trafiken i Stockholms tunnelbana har också erfarenheter av att köra förarlöst i andra länder.
– Vi har klargjort i anbudsunderlaget att det blir möjligt för trafikföretaget att köra förarlösa tåg under avtalstiden, säger Maria Abrahamsson, pressansvarig vid SL.
Upphandlingen som tidigast börjar gälla i november nästa år löper på åtta år plus möjlighet till ytterligare sex år vilket betyder fram till 2024.
Om signalsystemet är klart som beräknat till 2014 och övriga tekniska förändringar av fordonen också är klara vid samma tid skulle det innebära att det under större delen av avtalstiden är möjligt för det företag som vinner trafikupphandlingen att köra förarlöst på röda linjen.
Carolin Evander är sektionsordförande för förarna på röda linjen och hon är inte orolig.
– Vi har varit med om många gånger, att SL talar om att man ska införa ny teknik. I verkligheten brukar det inte gå så fort, säger Carolin Evander.
Hon ställer sig dock frågande till hur det ska fungera i praktiken eftersom Stockholms tunnelbana inte är byggd som ett förarlöst system från början.
– Jag vet inte hur de har tänkt sig att det ska gå när det är hinder på spåret. Om ungarna har kastat ner cyklar på spåret eller när någon som ska ta livet av sig hoppar framför tåget. Vi har till och med haft älgar på spåret, säger Carolin Evander.
Någon dialog med facket om hur det nya systemet ska utformas har SL inte tagit initiativ till vilket Carolin beklagar.
– Tyvärr får vi aldrig vara med när arbetsgivaren gör förändringar. Istället ställs vi inför fullbordat faktum, säger Carolin Evander.