– Genomförandet av EU-direktivet i MBL har i sig inte så stor betydelse för oss. Vår grundsyn är att det ska finnas kollektivavtal överallt. Men vi ser vart utvecklingen är på väg. Det går mer och mer över mot ett mellan- och sydeuropeiskt system, med lagstiftning istället för kollektivavtal. Det är en utveckling vi inte vill ha.
Det säger Sekos ordförande Janne Rudén, som trots det ser fördelar med förslaget.
– Utifrån ett europeiskt perspektiv är det bra att anställda i alla medlemsländer får en bra information inför förändringar i företagen. Frågan är bara hur många länder som kommer att utnyttja möjligheten till undantag.
I det svenska förslaget är reglerna lika för alla företag. EU-direktivet ger dock möjlighet att undanta företag med färre än 50 anställda, liksom besättningar på fartyg.