Mannen har arbetat två år inom kriminalvården. Hans visstidsanställning går ut den 31 mars, en anställning som inte förlängs eftersom han anses vara en säkerhetsrisk. Hans pappa har dömts till sex månaders fängelse för smuggling och olovlig alkoholförsäljning i hemmet, mamman till dagsböter för att ha lämnat ut alkohol till mannens kunder.
– Det är helt orimligt. En vuxen människa kan inte straffas för vad föräldrarna har gjort, säger ombudsman Roal Nilssen och tillägger:
–Kyrkan avskaffade arvsynden för mer än 100 år sedan. Nu återinför kriminalvården den.
Personalen på anstalten reagerade mycket negativt på beskedet och det har hållits ett välbesökt personalmöte där man krävde att ledningen omprövar sitt beslut.
– Enligt min mening måste varje kriminalvårdare prövas utifrån sina egna handlingar, förtjänster och eventuella brister. Man ska självklart inte behöva ta ansvar för vad familjen i övrigt gör. Nu hoppas vi att arbetsgivaren omprövar beslutet och väntar nu på besked om det, säger Roal Nilssen.