Tobias Persson var lite för duktig på det tekniska. Det gjorde att arbetskamraterna ofta bad honom om hjälp – och Tobias hjälpte till. Men det skulle han inte ha gjort:
– Chefen sa att jag skulle sköta mig själv eftersom jag låg lite dåligt till i statistiken. När jag hjälpte de andra gick det ju långsammare för mig, säger Tobias och ler lite snett.
Krister Tånneryd är drift- och servicechef på Com hem. Han håller med om att det kan verka kontraproduktivt att man inte ska hjälpa sina arbetskamrater.
– Men bara om man ser kortsiktigt. Kan man inte svara ska man gå till sin gruppledare och be om utbildning. Då lär sig alla och det blir bättre i längden.
Ett annat fel Tobias gjorde var att själv ta reda på svaret när han inte kunde lösa problem. Det tog lite längre tid än om han skickat frågan vidare.
– Jag ville lära mig så att jag skulle kunna svara nästa gång. Det skulle öka effektiviteten på sikt, men det syns ju inte i statistiken.
Han tog tillräckligt många samtal varje dag, men varje samtal tog lite för lång tid och han sålde för dåligt. Så han blev bara kvar i knappt ett och ett halvt år på Com hem, med anställningar på tre månader i taget.
– Uppfyller man målen får man förlängt, annars inte. Ibland utlyser de fasta tjänster, men min chef sa också att jag skulle prestera ännu sämre om jag fick fast, för då skulle jag sluta bry mig.
Enligt honom utnyttjar Com hem tillfälliga anställningar och inhyrd personal för att slippa binda sig i tillsvidareanställningar. Något som Krister Tånneryd förnekar.
– Som många andra har vi tidigare laborerat med olika anställningsformer, men vi är på väg bort från det. Målet är att alla anställningar ska vara tillsvidare.
Att Com hem mäter de anställdas prestationer är inget konstigt, menar han. Mätningarna görs för att upprätthålla effektiviteten, fånga upp de som underpresterar, för att utbilda dem, och de som överpresterar för att förhindra dem att gå in i väggen, enligt Krister Tånneryd.
Det var inget Tobias märkte av.
– Första gången jag träffade den personalansvarige fick jag bara höra hur dålig jag var, det var inte prat om någon utbildning.
Runt om i företagets lokaler sitter tavlor som i realtid visar hur varje anställd presterar, förklarar Krister Tånneryd.
Vad är nyttan med det?
– De flesta tycker att det är roligt att visa sin performance (prestation), det är lite tävling över det hela.
Men Tobias Persson kan hålla sig för skratt.
– Det var en väldig press att klara målen och hela tiden jämföra sig med andra. Man jagar bara siffror och då blir kvaliteten lidande.