Uppsägningen av avtalen, som överlämnades skriftligt den 18 maj, är ett led i försäljningen av Flextronics. De lokala avtalen är omfattande inom Flextronics Network Services och handlar om allt från ob-ersättning, beredskapsersättning, till ersättning vid läkarvård. Det centrala avtalet om övergångsbestämmelser i pensionsavtalet, som innebär att en del har möjlighet att gå i pension vid 60 års ålder, är också uppsagt.
– Just nu vet vi inte vad uppsägningen av avtalen kommer att innebära, vi måste få mer information från vår arbetsgivare. Vi ska förhandla den 25 maj. Att avtalen stannar kvar inom Sekos avtalsområde är ett grundkrav från vår sida, säger Anders Boman.