Flextronics har skrivit en avsiktsförklaring med det svenska kapitalbolaget Altor om att sälja nätservicedelen av bolaget.
Flextronics, som är ett amerikanskt bolag, har i Sverige en industridel som bland annat är underleverantör till Ericsson. Företaget har också en servicedel med verksamhet inom telenätservice. Verksamheten, som ursprungligen härrör från Telia, köptes i slutet av 2001.
Altor har för avsikt att slå samman servicedelen Flextronics Networks service med det norska Telavie som tidigare hette Bravida Telecom och har 1 800 anställda.
Efter sammanslagningen kommer det nya företaget att ha nästan 10.000 anställda i 18 olika länder.