Under den senaste perioden har det inte varit någon lysande affär att köra nattågen och de bolag som gick miste om trafiken i den förra upphandlingen är nog lika glada för det. Konkurrensen från lågprisflyget har varit hård och kvaliteten på vagnarna rätt usel.
Den fackliga kritiken mot Veolia, dåvarande Connex, var hård. Nu säger Kent Edbro, klubbordförande i Luleå, att det går bättre.
– De har fått nya chefer som vet vad ett tåg är och som inser att vintern i Norrland är något annat än den i Stockholm.
Kent Edbro tror sig också tala för de flesta av sina kollegor när han hoppas att Veolia ska få behålla kontraktet, framför allt för att slippa den omställning med nya rutiner och nya chefer som ett byte innebär.
Anbudstiden har löpt ut och tidigast under juni presenterar Rikstrafiken vinnaren av prestigeuppdraget att köra trafiken mellan Göteborg–Narvik och Stockholm–Narvik fram till år 2013.