Det är färjetrafiken till och från Lettland, Danmark och Tyskland som ökar mest. Passagerarantalet på färjorna mellan Sverige och Lettland ökade med hela 78 procent. Ökningarna på Tyskland och Danmark var mer blygsamma, sex respektive två procent.
Danmark och Finland/Åland är de populäraste destinationerna för svensk färjetrafik. Mer än 14 miljoner resenärer tog färjan till eller från Danmark.
Nästan hälften av de färjepassagerarna som reste till eller från Sverige var bosatta i utlandet.
Passagerarfärjorna transporterade dessutom drygt 1,8 miljoner lastfordon, mer än 4,5 miljoner personbilar och drygt 66.000 bussar under 2007.