Som Sekotidningen tidigare skrivit om så stoppades arbetet med tunneln vid Lovön efter att Arbetsmiljöverkets inspektörer själva blivit vittnen till livsfarliga brister. Nu visar det sig att det finns allvarliga brister i arbetsmiljön även vid andra delar av tunnelbyggena.

– Tyvärr upptäckte vi många liknande brister som vi redan hade hittat vid tunnelbygget på Lovön, säger Anneli Lundh som är sektionschef vid Arbetsmiljöverket till SVT Nyheter.

Den del av Förbifarten som det handlar om är något som Trafikverket kallar ”tunnel norr”, det vill säga tunnlarna i Lunda och Johannelund som startar i Vinsta och och sedan ansluter till E18 i Hjulsta.

Förbifart Stockholm

Förbud stoppar tunnel­arbete på Förbifarten

Nyhet

Det var vid en inspektion i slutet av augusti som bristerna vid tunnelbygget på Lovön upptäcktes. Bristfälliga utrymningsvägar, för få räddningskamrar och en omärkt container med sprängmedel precis vid en tunnelmynning, hörde till bristerna som nu får skarp kritik. Om Trafikverket inte åtgärdar problemen är miljonböter att vänta.

Johan Brantmark är projektchef på Trafikverket för Förbifart Stockholm. Han menar att myndigheten tar kritiken på allvar.

– Jag kan konstatera att vi behöver arbeta mer skyndsamt med Arbetsmiljöverkets synpunkter på utrymningsvägar vid brand. De påtalade bristerna håller på att åtgärdas, säger Brantmark i ett uttalande på Trafikverkets hemsida, enligt SVT Nyheter.