Drygt hälften av alla tycker att de har för mycket att göra på jobbet. En fjärdedel har ett fysiskt påfrestande arbete. Och mer än var fjärde kvinna tycker att de har påfrestande arbetsställningar. Däremot minskar de tunga lyften.
Arbetstiderna har förändrats genom åren. Fler och fler arbetar andra tider än dagtid. För två år sedan arbetade 70 procent dagtid, i år är den gruppen nere i 63 procent. Nattarbete är vanligast bland män, skiftarbete vanligast bland kvinnor: 43 procent av kvinnor under 30 år jobbar skift.
Fler har också tidsbegränsade anställningar i dag. 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen har nu en tidsbegränsad anställning, jämfört med 12 respektive 7 procent år 1991. Framför allt är det en åldersfråga. Hälften av alla kvinnor under 30 har en tidsbegränsad anställning, liksom 36 procent av männen under 30 år.
Heltid är fortfarande vanligast för män. 81 procent av alla män har en fast heltidsanställning, men bara 50 procent av kvinnorna.
Övertids-/mertidsarbete ökar och är vanligast för män. Två av tio kvinnor och tre av tio män arbetade övertid under den vecka undersökningen gjordes.
Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning görs vartannat år. Årets undersökning är den 10:e sedan 1989.