Skillnaden mellan de som är negativa och de som är positiva har aldrig varit större