Det säger finansminister Anders Borg med anledningen av att ett antal svenska sjömän ombord på danska DIS-registrerade fartyg i Öresundstrafik hotats av skattesmällar på upp till 300.000 kronor.
Sekotidningen har tidigare berättat om den skattefälla som flera svenskar hamnat i som arbetar ombord på danska fartyg registrerade i det danska DIS-registret. De svenska skattemyndigheternas lagtolkning innebär att flera personer hotas av skattesmällar på upp till 300.000 kronor.
För att undanröja problemet gav förra finansministern Per Nuder en arbetsgrupp inom näringsdepartementet i uppgift att hitta ett förslag till lagstiftning som skulle lösa frågan.
Arbetsgruppen ska lägga fram sitt förslag i slutet av december och är alltså inte färdig men trots det lovar nu finansminister Anders Borg att man har hittat en lösning.
Det som komplicerar frågan är att den nya lagen måste gälla retroaktivt tillbaka till januari 2001 då det tidigare undantaget i lagstiftningen upphörde.