Det säger Nicklas Nyström, en av de anställda vid entreprenadföretaget Oden, som fått fel lön under 1,5 års tid.
– Följer man inte ingångna avtal blir det vilda västern på arbetsmarknaden. Det här var ett försök från arbetsgivarnas sida att se hur långt man kunde gå, säger han.
Det är vid tunnelbyggena i Hallandsåsen, och Törnskogstunneln norr om Stockholm som byggföretagen Skanska och Oden tolkat avtalen fel.
Seko har hävdat att de tre anställda vid Skanska som arbetade i Hallandsås dels skulle ha ytterligare 6 kronor mer i timmen, dels ha samma arbetstidsförkortning, från 40 till 36 timmar, som övriga tunnelarbetare.
Vid Törnskogstunneln var det tre anställda vid entreprenadföretaget Oden som enligt företaget skulle arbeta 40 timmar i veckan istället för 36 som övriga tunnelarbetare.
De tre arbetade bland annat med rör- och eldragning samt anläggningsarbete i tunneln en bit bakom fronten.
Efter flera resultatlösa förhandlingar tog Seko frågan till arbetsdomstolen, men veckan innan målet skulle upp gav sig arbetsgivarsidan och gick med på en förlikning.
Nicklas Nyström är en av de anställda vid Oden som nu retroaktivt får lön för att han tvingats arbeta fyra timmar mer per vecka under 1,5 års tid. Dessutom tillkommer pengar i form av tunneltilllägg som arbetsgivaren heller inte har betalat ut.
Sammanlagt rör det sig om cirka 70.000 kronor och ungefär lika mycket för hans två kollegor vid Oden.
Vid Hallandsåsbygget är det cirka 10.000 kronor retroaktivt för de tre anställda vid Skanska.