Mannen anställdes som brevbärare 1999. Drygt två år senare dömdes han till fängelse i två år och åtta månader för ett brott som skedde innan han börjat sin anställning. När han började avtjäna straffet sa Posten upp honom – trots att han skött sitt arbete som brevbärare klanderfritt.
AD menar att brottet visserligen är allvarligt men inte haft någon koppling till jobbet som brevbärare. Det faktum att han blir borta länge från jobbet inte är skäl nog för Posten att säga upp honom. En så stor arbetsgivare måste ha beredskap för att ersätta anställda som är frånvarande.