– Jättebra. Vi har slagits för fastighetsboxar länge, för att motverka arbetsskadorna. Vi hoppas att förslaget går igenom så att man höjer tempot på att installera dem, säger Tomas Engström som är samordnande huvudskyddsombud i Posten AB.
Fastighetsboxar, där all post delas ut i entrén till hyreshusen, har diskuterats i Sverige i flera år. Idag finns drygt 200.000 fastighetsboxar i hela landet, vilket motsvarar knappt 10 procent av hushållen i flerfamiljshus. Utomlands är fastighetsboxar mycket vanligt.
Seko och Posten har samarbetat med Linköpings Universitet, som bland annat genomfört flera arbetsmiljöundersökningar.
– De har konstaterat att det allra tyngsta i brevbäringen är när man kombinerar cykling och spring i flerfamiljshus. Man har mätt hjärtfrekvenser upp till 140 slag i minuten i vissa fall. Slutsatsen är att enbart cykling har viss friskvårdande betydelse, men kombinerat med trappspring kan det på sikt vara skadlig.
De som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta sin post i entrén ska, enligt PTS förslag, även i fortsättningen kunna få sin post till den egna lägenhetsdörren.