Nu slår fastighetsägarna tillbaka. Sex bostadsorganisationer har skrivit till PTS. De anser sig inte skyldiga att underlätta för Posten att rationalisera och föreslår istället att postoperatörerna ska fråga fastighetsägarna om lov för att få hyra utrymme att själva installera fastighetsboxar på.