För brevbärarna är det ett arbetsmiljöproblem med brevinkast som sitter för högt eller för lågt. Morgan Mastling, brevbärare i Stockholm och huvudskyddsombud, berättar:
– Axlar och handleder belastas och detta leder till skador. Vi har koncentrerat oss på brevinkast som sitter för högt eller för lågt för att de orsakar de värsta problemen. Men det finns också brevinkast som till exempel är för trånga.
Under året kommer Posten runt om i Sverige att begära in handlingsplaner från berörda fastighetsägare om hur de tänker åtgärda problemet.
Morgan Mastling säger att fastighetsägarna har tre alternativ:
1.Byta dörr.
2.Sätta upp en postlåda bredvid varje dörr.
3.Installera fastighetsboxar i entrén.
– Det bästa är om de väljer fastighetsboxarna. Det finns redan ett beslut från PTS (Post- och telestyrelsen) om att senast 2011 ska alla flerfamiljshus ha fastighetsboxar.
Morgan Mastling tror att de flesta fastighetsägarna kommer att vilja förbättra brevbärarnas arbetsmiljö.
– Men som absolut sista utväg skickar Posten ut brev där man säger att om 30 dagar stoppas utdelningen om inte problemet är löst.

Fotnot: Ett brevinkast ska, för att vara korrekt, sitta som lägst 60 cm ovanför golvet och som högst 125 cm. Vill du läsa mer om övergången till fastighetsboxar gå in på www.fastighetsboxar.se (ett forum som bland annat Seko, Posten och Citymail står bakom).