-Det har varit extremt svårt och omständigt. Jag har mejlat hela dagen med det bemanningsföretag som bemannar fartyget. De vägrar tala i telefon, säger Sekos inspektör Håkan André.

Han säger att det i nio fall av tio brukar reda ut sig och bli ett avtal, men att det ser mörkt ut.

-Företaget försöker på alla sätt förhala det hela genom att begära nya dokument, säger Håkan André.

Det avtal som Seko kräver att bemanningsföretaget ska teckna är  ITF:s standardavtal som är ett sorts straffavtal för arbetsgivare som inte tecknat ett ordinarie godkänt ITF-avtal.

Standardavtalet är dyrare och gäller för ett år.

”Voge Fantasy”, som lastar virka i Söderhamn, ägs av det tyska rederiet Vogemann och bemannas av Alfa Crewing med verksamhet i både Tyskland och Filippinerna. Det är drygt 20 personer i besättningen.