I slutet av augusti var 12.057 svenskar friårslediga. Sedan dess har intresset svalnat och idag är bara 11.714 platser tillsatta. Eftersom många friårsvikariat dessutom kommer att ta slut de närmaste månaderna räknar AMS med att behöva satsa på extra informationskampanjer för att nå fram till målet att 14 000 svenskar ska vara friårslediga vid årsskiftet.
Tanken med friåret är att en anställd tar ledigt i upp till ett år samtidigt som en arbetslös går in som vikarie i hans eller hennes ställe.
Av de 700 personer som avslutade sina friårsvikariat fram till den sista juni i år hade 26 procent ett varaktigt arbete två månader senare. Runt 20 procent hade andra former av anställningar medan 30 procent var arbetslösa.
– Att nära hälften av friårsvikarierna har fått någon form av anställning i en svag arbetsmarknad är positivt och tyder på att friårsvikariaten har stärkt deras möjligheter till arbete, säger AMS ställföreträdande generaldirektör Lars Sjöström i en kommentar.
Av de som hittills varit friårslediga har majoriteten jobbat i offentlig sektor. Ungefär sju av tio har varit kvinnor.