Polisen ska spara och i Skåne har en besparingsgrupp tillsatts för att mildra effekterna. Det finns i Skåne cirka 800 civilanställda inom polisen. Monica Veberg är sektionsordförande för civilanställda inom polisen och har suttit med i gruppen.
– Det drabbar alltid de civilanställda och aldrig poliserna när polisen sparar, säger hon.
Hon berättar att gruppen sett över möjligheten att spara på andra håll som till exempel billigare bilar, men att lönekostnaderna ändå är den största utgiften. Det kommer också ett pensionserbjudande som innebär att de som arbetat 30 år i statlig eller kommunal tjänst och är mellan 60–64 år får 70 procent av lönen.
– Men är man lokalvårdare och jobbar deltid och får 70 procent av deltidslönen, då blir det rena socialfall. Så det blir nog inte så många som tar erbjudandet, fortsätter Monica.
– Inledningsvis får vikarierna sluta, vi har 80 stycken. Målet är att ingen tillsvidareanställd civilanställd ska få sluta, säger hon.
Än så länge har ingen varslats.