Nu byter I-fonden namn och kommer i fortsättningen att heta kort och gott Solidaritetsfonden. Behoven av internationella insatser inom arbetarrörelsen har ökat, men samtidigt minskar fondens medel. Det vill man råda bot på med en kampanj lagom till jul.