Männen greps av polisen i Calcutta, när de försökte pressa en fartygskapten på pengar. Just i Indien har man i flera år haft problem med falska ITFinspektörer. ITF hoppas att polisingripandet ska bidra till att få slut på problemet.