Connex har drivit tesen att han agerat som privatperson och inte som klubbordförande, en uppfattning som har sin grund i felaktigt dokumentunderlag.
När Connex, som driver tunnelbanan på entreprenad åt SL, sa upp Per Johansson, var ett av skälen att han skulle ha gett ut ett pressmeddelande med kritik mot hur företaget sköter säkerhetsfrågorna.
Bland annat kritiserades SL och Connex för att köra tåg som inte är underhållna enligt järnvägsstyrelsens bestämmelser, att tågens nödutgångar inte går att öppna och att underhållet av larmtelefonerna i tunnlarna inte sköts.
Pressmeddelandet gavs ut den 21 september. Den 26:ekallas Per Johansson till ett möte där företagsledningen tog upp det aktuella pressmeddelandet och frågade om det var han som gett ut det. Per Johansson svarade ja, ovetande om att företagsledningen därmed försökte nagla fast honom som ensam utgivare.
Han hade skrivit under i sin egenskap av ordförande i Seko klubb 119 tillsammans med skyddsombudet Martin Stenman.
Han visste inte att den kopia av pressmeddelandet som företaget hade tillgång till endast var underskriven av ”Per Johansson”.
Raderna med texten ”Ordförande Seko klubb 119” liksom ”Martin Stenman Skyddsombud Blå linje” saknades i företagets kopia.
Därmed framstod det som om Per Johansson som privatperson skrivit under pressmeddelandet. Tre dagar efter mötet, varslades Per Johansson om avsked. Företaget var då noga med att understryka att det var privatpersonen Per Johansson och inte klubbordförande Per Johansson som fick sparken.
Frågan är då om någon medvetet manipulerat med företagets exemplar av pressmeddelandet?
När Seko-ombudsmannen Lasse Eriksson vid förhandlingarna påpekat för Connex representanter att deras kopia varit felaktig visade det sig att de inte kände till hur originalet såg ut.
– Men även om det är ett misstag så har man ändå valt att gå vidare och utnyttja det felaktiga underlaget i sina attacker mot Per, säger Lasse Eriksson.