Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är den myndighet som tar hand om döda fåglar som misstänks ha smittats av viruset. På anstaltens laboratorier i Uppsala dissekerar man fåglarna i särskilda dragskåp innan fåglarna förstörs. Men personalen – som bär skyddskläder och munskydd – känner sig trygg med hanteringen.
– Vi får löpande information och är inte oroliga, säger skyddsombud Hasse Kanbjer.
På Skansen i Stockholm jobbar flera Sekomedlemmar med fåglar. Men inte heller där råder någon panik.
– Vi följer vad som händer, men det är inget vi går och är rädda för, säger huvudskyddsombudet Hans Adamsson.
Enligt veterinären Karin Bernodt har Skansens alla 226 tamfåglar tagits in under skydd som en säkerhetsåtgärd. Dessutom kommer de att vaccineras för att på så sätt skyddas från viruset. Någon risk för utbrott ser hon inte dagsläget.
– Men om det skulle inträffa kommer vi att skydda personalen, säger hon.