Idag börjar Europaparlamentets debatt om direktivet inför omröstningen som väntas under veckan.
Om EU-kommissionens förslag till hamndirektiv skulle gå igenom öppnar det för konkurrens inom varje hamn istället för mellan hamnar. Bland de kontroversiella förslagen i direktivet finns den så kallade egenhanteringen, som innebär att fartygsbesättningar i framtiden ska tillåtas sköta lastning och lossning själva. Sammantaget hotar direktivet anställningstryggheten, kollektivavtalen och arbetsmiljön i hamnarna.
Hamndirektivet är ett nygammalt förslag. 1997 presenterade EU-kommissionen sitt första förslag till ett hamndirektiv som skulle avreglera hamnverksamheten. Förslaget kritiserades hårt av såväl fackföreningar som hamnarbetsgivare och 2003 stoppades hela förslaget av Europaparlamentet.
Strax därpå återkom EU-kommissionen med ett nytt, nästan likadant förslag om ett hamndirektiv. Det är det förslaget som Europaparlamentet ska rösta om på onsdag.
I november röstade Europaparlamentets transportutskott oväntat ja till EU-kommissionens förslag.
I förra veckan strejkade omkring 40.000 hamnarbetare i tolv europeiska länder mot kommissionens planer. I dag räknar man med att cirka 20.000 hamnarbetare strejkar under några timmar.