Det hela började med en internutredning efter att en vårdare erkänt att han misshandlat en intagen. Ett antal av vårdarna på häktet skulle omplaceras. Men sedan omplacerades enligt Nalle Ockmo betydligt fler utan förhandling och stämningen på häktet blev dålig. Då e-postade Nalle Ockmo till förbundet för att få stöd. Svaret från ombudsmannen Roal Nilssen satte han upp på anslagstavlan för att kollegorna också skulle kunna läsa. Några dagar senare blev Nalle Ockmo kallad till ett samtal med häktesledningen, men enligt Nalle Ockmo själv var det mer som ett förhör.
– Jag fick höra på mötet att jag skämt ut hela kriminalvården och därför skulle förflyttas. Så nu jobbar jag på en annan avdelning, säger Nalle Ockmo.
– Detta är en kränkning av de fackliga rättigheterna och vi har begärt en tvisteförhandling. Det är illa om man bestraffas för sitt fackliga arbete. Andra som vill arbeta fackligt vågar kanske inte göra det, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.
– Nu säger ingen längre något kritiskt i fikarummet när det är en chef i närheten, säger Nalle Ockmo.
Meningarna går isär om allt har gått rätt till. Christer Krohn, häkteschef i Göteborg menar att alla omplaceringar skett efter förhandlingar med den fackliga samverkansgruppen.
Nalle Ockmos chef Johan Garå är kriminalvårdsinspektör på häktet och menar att Nalle Ockmo inte omplacerats, eftersom han fortfarande har kvar samma chef.
– Han jobbar bara på en annan avdelning och har ett annat schema. Det är ett arbetsledningsbeslut som jag har tagit. Det var av säkerhetsskäl, säger Johan Garå.
– Vi har ställt krav på att han ska återplaceras där han var tidigare och begärt skadestånd både till honom personligen och till förbundet, säger Roal Nilssen.
Innan Nalle Ockmo blev omplacerad satt han i facklubbens styrelse och var skyddsombud. Efter förflyttningen har han valt att inte längre vara skyddsombud trots att han blev tillfrågad.
– En av sakerna jag fick höra var att det inte gick att skilja på vad jag sa som privatperson och vad jag sa som skyddsombud. Nu undviker jag det problemet. Jag kommer att fortsätta säga vad jag vill, säger Nalle Ockmo.
Kriminalvårdstyrelsen avvaktar nu kommande förhandling.