-Vi har lyckats med det som många andra länder misslyckats med, vi har organiserat de anställda på multinationella transportföretaget DHL och dessutom tecknat kollektivavtal, säger han.

Alla 220 anställda i hela Malaysia omfattas av avtalet och nästa steg är att få med de tillfälligt anställda och alla underentreprenörer.

-Jag har sett många med t-shirtar där det står DHL, men långt ifrån alla är anställda. Det finns en lång kedja av underentreprenörer som vi måste få koll på också, säger Mohamed Shafie BP Mammal, som arbetat fackligt sedan 1970 och ser en ljus framtid för fackföreningsrörelsen i Malaysia.

En anledning till den lokala framgången är det fackliga biståndsprojekt som Seko har i Malaysia sedan fem år tillbaka. Genom projektet har fackliga ledare utbildats i hur man organiserar och ökar den fackliga medvetenheten bland anställda.

-DHL-avtalet i Malaysia är en framgång och delvis ett resultat av att vi ställt om våra biståndsprojekt till att bli mer konkret. Vi arbetar arbeta direkt med enskilda företag i olika länder, ofta stora multinationella som DHL, säger Jens Saverstam, internationell ombudsman på Seko.

Jens Saverstam och Mohamed Shafie var två av 250 delegater på UNI Icts världskongress som hölls i Stockholm den här veckan. 50 länder var representerade och kongressen diskuterade bland annat framtida strategier för att öka den fackliga organisationsgraden runt om i världen. Fackliga biståndsprojekt är en väg att gå.

UNI Icts består av fackföreningar inom it- och telekombranschen över hela världen och har bland annat som mål att teckna så kallade globala ramavtal för att säkra arbetstagarnas rättigheter i multinationella företag.

Norska Telenor och franska Orange är två exempel på företag som tecknat globala avtal. Förhandlingar om ett globalt avtal pågår inom svensk-finska Teliasonera.

Under kongressen berättade också representanter från Nepal om uppbyggnadsarbetet efter den svåra jordbävningen i slutet av april. Efterskalven fortsätter och väntas pågå i ytterligare tre månader.

Genom UNI hoppas fackföreningarna i Nepal att kunna bygga upp 50 hus och en skola för de allra fattigaste medlemmarna.

-De hade dåliga bostäder redan innan jordbävningen, mer skjul än hus, så det här kan bli en viktig förbättring för dem som vi är mycket glada för, säger Shankar Lamichhane, ordförande för UNI i Nepal, till Sekotidningen.