Deltagarna på avtalskonferensen vill höja avtalets lägstalöner och få in regler om bättre företagshälsovård och arbetsmiljöutbildning.