Det säger Elof Isaksson, ordförande för Sekos koncernfack vid Telia, med anledning av att det inte längre finns något omställningsavtal vid företaget.
Det senaste avtalet löper ut den 23 september och något nytt har inte tecknats.
Anledningen är att de andra facken inom Telia, Unionen och AiT Akademiker i Telia, vägrade skriv på det avtalsförslag som arbetsgivaren pressenterade.
Seko skrev på men för att avtalet ska gälla krävs att samtliga fack säger ja.
– I förhandlingarna fick vi gehör för flera av våra krav och då skrev vi på trots att avtalet på några punkter var sämre än det tidigare. Alternativet var att stå helt utan omställningsavtal i ett läge där arbetsgivare vill minska personalstyrkan med 2.000 personer. Och det ville vi inte riskera, säger Elof Isaksson.
– Inom Seko har vi dragit förslaget till nytt avtal både i koncernrådet och i koncernkommittén och fått en enhällig uppslutning bakom det.
I och med att det inte finns något omställningsavtal så är möjligheten borta att med bibehållen lön få upp till 36 månader med olika åtgärder för att hitta nytt jobb.
Även det så kallade trotjänarbegreppet har försvunnit. Det innebar att anställda som är över 55 år och som har arbetat mer än 30 år i företaget kunde erbjudas att bli ”trotjänare”.
En ”trotjänare” kunde inte sägas upp på grund av arbetsbrist men måste vara beredd att ta olika jobb eller, om det inte fanns arbete, vara hemma med 75 procent av lönen.
Unionens främsta invändning mot det avtalsförslag som Telialedningen lagt fram är att det endast är den som själv säger upp sig som får möjlighet till 36 månader i omställningsprogrammet.
– I det tidigare avtalet fick den som inte hittar något nytt jobb efter de 36 månaderna gå tillbaka till sitt gamla jobb. Där blev han eller hon som regel sedan uppsagd enligt Las-reglerna. I det nya avtalet ingick det att den som gick till omställningen inte hade någon anställning kvar när de 36 månaderna hade gått, säger Elof.
En annan tvistefråga har varit vilka som skulle gå till omställningen.
– Urvalsprinciperna kunde kanske ha vållat problem. Men enligt min erfarenhet hade vi löst de frågorna i de kommande förhandlingarna, säger Elof som är både besviken och oroad för den uppkomna situationen.
– Jag förstår inte hur de andra facken har resonerat. Dom har försatt oss alla i en mycket besvärlig situation, säger han.