Men EU-beslutet kritiseras av den europeiska fackföreningsinternationalen, EFS. Avregleringsbeslutet visar att EU-kommissionen saknar insikt om allmänhetens behov av samhällsomfattande posttjänster, menar de.
EFS anser att en garanti för att de samhällsomfattande posttjänsterna är tillgängliga för alla, även i framtiden, borde ha gått före ett avregleringsbeslut. EU-kommissionens beslut innehåller ingenting om hur dessa tjänster ska finansieras på en avreglerad marknad.
Ett förslag på hur ett direktiv som skyddar allmänhetens tillgång till offentliga tjänster kan utformas har tagits fram av EFS. De ligger också bakom en namninsamling på webben till stöd för offentliga tjänster och anständiga arbetsvillkor för de som jobbar med offentlig service som hittills samlat 470.000 namnunderskrifter. Namninsamlingen hittar du på:
www.petitionpublicservice.eu/sv
Frågan måste behandlas ytterligare en gång i EU-parlamentet innan den är slutligt avgjord. Det sker sannolikt nästa år.