Stockholmståg, som vann både driften och stationstjänsten, ägs av SJ och Tågkompaniet. De anlitar Euromaint för tågunderhåll och ISS för fordonsstädning.
Enligt Rainer Andersson kommer de anställda nu få tre olika arbetsgivare, Euromaint för reparatörerna, ISS för städningen och Stockholmståg för de övriga. Något han menar är dåligt för både anställda och trafikanter.
– Vi som jobbar på tågen kommer inte längre kunna byta mellan olika arbetsuppgifter. Och för resenärerna kommer det att innebära sämre information vid olyckor och trafikstörningar.
Han är oerhört kritisk mot att styrelsen inte fått reda på vilket anbudsgivare de röstat på.
– Vi har varit emot systemet med anonyma upphandlingar redan från första stund, säger han. Det är lika meningslöst som att rösta i riksdagsvalet och inte få reda på vilket parti man valt förrän efteråt.
Men SL:s ordförande Anna Kettner (s) slår ifrån sig av kritiken.
– Roslagståg drivs på ett liknande sätt som Stockholmståg och där är facket nöjt. Dessutom kommer Stockholmståg nu att ansvara för både stationerna och driften, vilket varit ett fackligt krav.
Enligt Anna Kettner rådde det total enighet i styrelsen om att välja Stockholmspendeln.
– Det låg väldigt bra på alla de delområden vi gick efter, säger hon.
Stockholmståg kommer att driva trafiken i fem år framåt från och med den 18 juni nästa år med möjlighet till ytterligare fem års förlängning därefter.
All personal följer med över och deras personliga anställningsvillkor fortsätter att gälla i minst ett år, om inte de fackliga organisationerna och de nya entreprenörerna kommer överens om något annat.