– Från Seko har vi skickat budkavlen vidare till LO, alla LO-förbund och till Sekos alla avdelningar. Vi hoppas att vi får ett stort gensvar, säger Ingela Edlund som är ombudsman på Seko och den som samordnar underskrifterna.
I budkavlen ställs tre krav:
• Stryk ursprungslandsprincipen ur tjänstedirektivet.
• För in garantier för att arbetsrätt, kollektivavtal och rätten att vidta fackliga strids- och sympatiåtgärder inte berörs av direktivet.
• Undanta alla gemensamma välfärdstjänster från direktivet.
Den 14 februari ska budkavlen överlämnas till de svenska EU-parlamentarikerna under den demonstration som Europafacket ordnar i Strassbourg, dagen innan den stora omröstningen om tjänstedirektivet i EU-parlamentet.
Budkavlen finns att läsa på Sekos webbplats; www.seko.se.