Det började när Arbetsmiljöinspektionen krävde mer bemanning vid tunnelbanans ändhållplatser. Connex, nuvarande Veolia, överklagade och ärendet hamnade hos regeringen för avgörande.
Då ändrade Veolia organisationsform och driften av tunnelbanan hamnade hos moderbolaget och inte ett dotterbolag som tidigare.
I formell mening fanns inte längre bolaget som arbetsmiljöärendet gällde och det upphörde att existera.
Efter årslånga kontakter med EG-kommissionen fick klubben beskedet att de nu tar över ärendet. Det har kommissionen gjord genom att ställa en rad frågor om arbetsmiljölagen, bland annat kallade man tjänstemän på departementet till ett möte den 15 februari.
Nu sitter departementsrådet Lars von Ehrenheim och formulerar ett svar. Han anser att lagen i sig inte hindrade att Arbetsmiljöverket omedelbart ställde samma krav på nytt. Men det gjorde inte verket, de hade under tiden gjort en ny bedömning och nöjt sig med löften från Veolia om bland annat bättre larmmöjligheter.
Lars von Ehreheim säger att den pågående utredningen om ny arbetsmiljölag redan har som uppdrag att se vad som händer med arbetsmiljöfrågor vid övertagande av verksamhet Vad den kommer fram till vill han inte sia om.
Brevet från EU-kommissionen och svaret från Sverige, är de första stegen i en lång formell process som kan sluta i att kommissionen faktiskt talar om vad Sverige ska göra.
– Det brev vi fått från kommissionen visar att de tagit uppgifterna från klubben på allvar, säger Lars von Ehrenheim