För tre år sedan stoppade tunneltågförarnas skyddsombud i Stockholm arbetet på grund av hot och våld på arbetsplatsen. Arbetsmiljöinspektionen gav Connex tunnelbanan ett vitesföreläggande på 500.000 kronor, men innan tiden gått ut hade bolaget bytt namn och organisationsnummer.
I november i fjol beslöt regeringen på grund av namnbytet att inte pröva frågan om Connex begått brott mot arbetsmiljölagen.
– Vi gör anmälan av två skäl. Det ena är att det inte är förenligt med EG-rätten att undanröja krav på arbetsmiljön bara genom att byta organisationsnummer när verksamheten fortsätter precis som tidigare. Det är en viktig facklig princip. En privatperson kan inte slippa åtal bara genom att byta namn. Det andra är att regeringen inte begärt ett förhandsbesked innan de fattade sitt beslut, säger klubbordförande Per Johansson som är en av de två som undertecknat anmälan.