Telebranschen är i stort sett avreglerad över hela världen, privata företag sköter det som en gång var statliga angelägenheter. En följd av det är att långsiktiga investeringar får stå tillbaka för kortsiktiga vinster. Många av företagen är utpräglat fackföreningsfientliga. Ett exempel är telejätten Vodafone.
– De är värst, motarbetar fackligt arbete och vägrar teckna kollektivavtal, säger Björn Lindh, ombudsman på Seko.
Björn Lindh var på plats i Aten och han sitter i styrelsen för Uni Telecom som suppleant. Han säger att det finns fler företag som beter sig illa:
– I USA och Mexiko finns det företag som slår igen på dagen om de anställda organiserar sig fackligt.
En av de viktigaste frågorna för Uni Telecom är att teckna internationella kollektivavtal. Det innebär att Uni tillsammans med lokala fack tecknar avtal där företagen förbinder sig att följa grundläggande fackliga regler, som att teckna kollektivavtal och tillåta facklig organisering.