För de flesta som råkar ut för någon olycka är det naturligt att vända sig till sitt vanliga försäkringsbolag för att få hjälp. Men det kan finnas ytterligare möjligheter.
– Många tänker inte på att de är försäkrade tack vare sitt medlemskap i facket, säger Helen Thornberg, ombudsman vid Seko.
När det gäller livförsäkringar, till skillnad från sakförsäkringar, så är det möjligt att få hjälp från flera olika försäkringsbolag.
Hos Folksam har Seko tre olika försäkringar som ingår i medlemskapet.
Den är en olycksfallsförsäkring som ger hjälp till akutersättning, merkostnader, tandskador, rehabilitering och begravningskostnader vid dödsfall. Dessutom ingår invaliditetsersättning.
Det finns också en barngrupplivförsäkring som ger begravningshjälp om den försäkrades barn avlider. Försäkringen gäller även om make, makas eller sambos barn avlider.
Den tredje försäkringen är en efterskyddstjänstegruppförsäkring som framför allt omfattar medlemmar som är arbetslösa eller studerar.
Folksam lämnar mer information om villkoren som är förknippade med medlemsförsäkringen i Seko.