Det var i lördags som en man sköts ihjäl i biljetthallen på pendeltågsstationen i Älvsjö. De som arbetade vid tillfället fick bara ett telefonsamtal från arbetsgivaren MTR. Något som väckt skarp kritik från Sekos huvudskyddsombud, Tomas Gustafsson.

Minimal kris­hantering efter döds­skjutningen i Älvsjö

Nyhet

– MTR borde ha åkt ut med en operativ arbetsledning för att möta upp de fem medarbetare som var på på plats. Stationen var avstängd mellan klockan 17:00 och 23:0, har han tidigare sagt.

Krav på placering

Det är inte första gången som arbetsgivarens insatser – när det gäller omhändertagande av personal – kritiseras.

Den 7 mars gjorde facket en 6:6a-anmälan för att få Arbetsmiljöverket att ingripa. Seko Lok Pendeln kräver att personer som ansvarar för omhändertagande av personal ska placeras på Stockholms centralstation – för att de snabbt ska kunna hantera ärenden, som olyckor och allvarliga händelser.

I dag är det 90 minuters inställelsetid för den chef som har beredskap och befinner sig i hemmet, utanför kontorstid. Vid flertalet tillfällen har tågpersonal fått vänta i flera timmar på omhändertagande efter en olycka, exempelvis en påkörning.

–Det är alldeles för lång tid, dessutom blir vi beroende av var chefen bor. Tidigare arbetsgivare hade en operativ chef stationerad dygnet runt på Stockholms central och det fungerade mycket bättre, säger skyddsombudet Nicolai Quaglia.

Snabbt stöd viktigt

Han säger vidare att det vid en traumatisk händelse är ett snabbt omhändertagande oerhört viktigt för både lokförare och ombordpersonal. Den chef som åker ut ska också ha med sig en reservförare och tågvärd, vilket kan fördröja möjligheten att komma till olycksplatsen så fort som möjligt, enligt skyddsombuden.

– Vi vill inte ha stressen att inte veta hur organisationen fungerar. Det kan ta lång tid att få stöd och avlösning, under tiden är man ensam med resenärer som också är oroliga, säger Nicolai Quaglia.

Skyddsombuden vände sig till MTR i början av januari för att få en förbättring av omhändertagandet av personalen. I sitt svar till facket skrev Katja Wennerström, områdeschef vid Trafik Lokförare på MTR, att det inte är en bra idé att placera personal med ansvar för omhändertagande på Stockholms central.

”Det säkerställer inte alltid ett snabbast möjliga omhändertagande av god kvalitet för medarbetare som drabbats av en olycka. Beroende på var en olycka har ägt rum så kan restid till olycksplatsen vara både kortare och längre från Stockholms centralstation än från exempelvis en ansvarig chefs hemadress”, skriver hon.

Inte nöjda med MTR:s svar

Katja Wennerström vill också ta reda på hur långa väntetider det är under våren 2019 innan hon går vidare och diskuterar några förändringar.

Nicolai Quaglia säger att facket inte är nöjd med det svaret.

– Det spelar egentligen ingen roll hur ofta det händer att det blir långa väntetider. Det vi kritiserar är hur arbetet är organiserat och vi hoppas att Arbetsmiljöverket håller med oss om det, säger han.

En arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldig att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.