Det var vid dagens regeringssammanträde som beslutet kom att i framtiden utesluta de fackliga representanterna. Någon förklaring har inte lämnats och Helen Thornberg är bekymrad över det minskade fackliga inflytandet som beslutet leder till.
– Vi fråntas det inflytande som vi har haft och som vi har på alla andra avtalsområden.
Statens Pensionsverk har hand om de statligt anställdas pensioner. Sekos nuvarande förhandlingschef Sven-Olof Hellman har fram till nu haft en plats i styrelsen.
– Istället för vår styrelseplats erbjuds vi att vara med i ett råd. Men det säger vi bestämt nej till för där får vi bara diskutera de frågor som styrelsen vill att vi ska diskutera, säger Helen Thornberg.