Det är några av de krav som fack- och arbetsgivarorganisationerna inom byggbranschen enats om för att stävja fusket inom branschen.
Sammanlagt är det tolv arbetsgivar- och fackförbund som gått samman i vad man kallar Byggbranschen i samverkan.
Från fackförbundssidan finns förutom Seko också Byggnads, Svenska elektrikerförbundet, Målarförbundet och Ledarna.
Från arbetsgivarsidan deltar bland andra Elektriska installatörsorganisationen, Maskinentreprenörerna, Sveriges byggindustrier och VVS-företagen.
Förbunden har enats om sammanlagt fjorton punkter som man vill ska genomföras för att sanera byggbranschen.
Förutom de nämnda åtgärderna vill man ha ett höjt och permanent ROT-avdrag så att det blir mer attraktivt för hushållen att anlita vit arbetskraft. Man vill också utveckla skatteverkets informationsverksamhet så att det blir möjligt att snabbt kolla en underentreprenör.
Vidare vill man att det ska bli svårare att missbruka olika välfärdsystem genom att myndigheterna får samköra sina register och att åtgärder vidtas mot ”målvakter” i fåmansbolag. Programmet Krafttag mot svartarbete” går att läsa på www.byggbranschenisamverkan.se.”