I satsning ingår en extramiljard till infrastrukturen, främst drift och underhåll av väg och järnväg. Något som beräknas skapa 1.200 nya jobb fram till 2011.
   Andra satsningar är ett återinförande av ROT-avdraget, där även reparation, ombyggnad och reparation av byggnader ska ingå i skatteavdragen för hushållsnära tjänster. Regeringen räknar med att det skapar 10.000 nya jobb på tre år.
   Regeringen vill också stärka stödet till arbetslösa. Bland annat genom förstärkning av arbetsförmedlingen, fler utbildningsplatser och ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgiften för nystartsjobb.