– Jag tror inte att det är regeringens egen idé, men det är ett bra initiativ eftersom det är brist på utbildat sjöfolk, inte bara i Sverige utan i stort sett hela världen, säger Kenny Reinhold som är ordförande i Seko sjöfolk.
Redan i dag är arbetslösheten inom sjöfartsområdet rekordlåg. Dessutom väntar stora pensionsavgångar de närmaste tio åren. 22,5 procent av Seko sjöfolks medlemmar under pensionsåldern är 55 år eller mer.
Kenny Reinhold hoppas att expertgruppen får en bred sammansättning, så att alla parter inom branschen blir representerade: arbetsgivare, fack, myndigheter, arbetsförmedlingen, gymnasieskolorna och universiteten.
– Jag hoppas att expertgruppen verkligen analyserar problemet. De måste titta på var fallgroparna och hindren finns, så vi får veta vad man ska göra för att få fler folk till branschen. Men det handlar inte bara om att rekrytera fler utan om att minska avhoppen också. Det kanske är det fel på utbildningen? Det kan inte vara rätt att läsa tre-fyra år på universitetet och sen upptäcka att det inte var rätt val. Och så måste man underlätta för att få in fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund.
Expertgruppen ska ta fram förslag på åtgärder för att öka rekryteringen. De ska också lägga fram en handlingsplan för hur dessa åtgärder ska genomföras och finansieras. En första delrapport vill regeringen ha den 15 april nästa år. Slutrapporten ska vara klar senast den 31 mars 2010.