– Jag reagerade direkt när jag hörde Fredrik Reinfeldt i en tv-sändning och tänkte att så kan han väl inte säga. Att inte betala tv-licensen är ett brott som kan ge dagsböter. Han kan väl inte ifrågasätta en polisanmälan från någon som har statens uppdrag att se till att folk betalar.
Så resonerade Eva-Lena Jansson, som är nyvald riksdagsledamot för socialdemokraterna, och satte sig att skriva en anmälan.
– Jag vill att KU granskar om ministerns uttalande står i strid med regeringsformen. Enligt § 11 får enskilda statsråd eller regeringen inte påverka hur domstolar ska döma och enligt § 17 får samma personer inte blanda sig i myndighetsutövning eller tillämpning av lag.
• Vad hoppas du att din anmälan ska ge för resultat?
– Vi får se vad KU kommer fram till. Men jag hoppas att Fredrik Reinfeldt inser att han är statsminister nu och inte är opinionsledare. Nu företräder han hela landet. Reagerar han så här vid första mediagranskningen av regeringen, hur blir det då sen?
– Men nu har jag inte tid att prata mer. Jag måste skriva vidare på min motion om vallagen. Jag menar att man behöver se över valsedelns utformning. I dag är de olika partiernas valsedlar så lika att man riskerar att ta fel. Kanske skulle det vara en hjälp att ha partisymbolerna på valsedeln också.