Det är av stor vikt att så många som möjligt deltar. Målgruppen för konferenserna är samtliga förtroendevalda och anställda i SEKO. Avdelningarna bör i möjligaste mån försöka se till att samtliga klubbar och sektioner är representerade. Anmäl dig till din avdelning. Förbundet står för kostnader såsom lokal, eventuell förlorad arbetsförtjänst och resor.