– Överenskommelsen lägger ett golv när det gäller arbetsvillkor för kundtjänstcentraler. På så sätt motverkas social dumpning inom den här branschen, säger ombudsman Björn Lindh Seko tele.
Det är inom sektorsdialogen för Telefrågor inom EU som avtalet slutits mellan de europeiska facken och arbetsgivarna. Det betyder att samtliga 25 medlemsländer inom EU omfattas av överenskommelsen.
Avtalet behandlar bland annat frågan om arbetsmiljö, vidareutbildning av befintlig personal och rätten till information om förändringar av företagspolicy eller produktutveckling.
Frågan om bemanning och jourarbete ska enlig överenskommelsen vara i balans mellan kundens behov och de anställdas krav.
– Med avtalet har vi fått en bra utgångspunkt för att i framtiden sluta nationella kollektivavtal i varje land, säger Björn Lindh.