I mitten av april meddelade Arriva Skandinavien och Keolis Nordic att man bildade ett gemensamt bolag för att lägga bud i upphandlingen av Stockholms tunnelbana. Nu tar man också in Euromaint Rail i bolaget.
   Keolis blir majoritetsägare i det nya bolaget. Företaget har sitt huvudkontor i Frankrike och har verksamhet i sju europeiska länder och Kanada. Bland annat är man delägare i Busslink och körde tidigare pendeltågen i Stockholm genom företaget Citypendeln.
   Arriva är ett brittiskt företag som kör kollektivtrafik i åtta europeiska länder. Man kör bland annat buss i södra Sverige och pågatågen i Skåne.