Seko har liksom Europafacket tidigare krävt att EU definierar vad som på EU-språk kallas ”offentliga tjänster i allmänhetens intresse”. De välkomnar därför nu kommissionens initiativ.
En sådan definition är viktig eftersom det kommande tjänstedirektivet undantar offentliga tjänster. Och i dag har vart och ett av EU:s medlemsländer en egen definition av begreppet.
EU-kommissionens första uttalande rör enbart sociala tjänster i allmänhetens intresse. Dit hör enligt kommissionens mening bland annat barnomsorg, arbetsförmedling, att förhindra social utslagning, stöd till individer och familjer i kris.
Men facken vill gå vidare – och kräver samtidigt att arbetstagarna måste få vara med i arbetet med att definiera vad som är offentliga tjänster.