När Eu-parlamentet nu avslutat sin första omröstning om det kompromissförslag om ett nytt postdirektiv, som en gång för alla ska ta bort de sista resterna av postmonopolen inom EU, var majoriteten för transportutskottets kompromissförslag stor. 512 ledamöter röstade för att skjuta upp avregleringen två år utifrån EU-kommissionens ursprungliga tidsplan. 156 röstade emot och 18 avstod från att rösta.
Kompromissförslaget innebar också att såväl de nya medlemsstaterna som länder med ”en särskilt besvärlig topografi (terräng), i synnerhet medlemsstater med många öar” samt länder med liten befolkning och begränsad storlek (som Luxemburg) får ytterligare två år på sig att genomföra avregleringen fullt ut.
Förslaget ska också garantera samhällsomfattande posttjänster till alla. Parlamentarikerna vill också slå vakt om enhetsportot.
Sverige, Finland och Storbritannien, som redan har avreglerat hela postmarknaden, ska också kunna stoppa andra postföretag som har en monopolsituation i hemlandet att konkurrera i det egna landet.

De europeiska postfacken i Uni Europa post&logistik är emellertid inte nöjda med EU-parlamentets kompromissförslag.
Den 3 juli uppvaktade de EU-kommissionär Charles McCreevy i Bryssel. Att underminera en populär och väl fungerande samhällsservice som Posten ökar avståndet mellan EU-medborgarna och EU:s institutioner, menar Uni.
– EU raserar de offentliga tjänsterna och folk ser att avreglering betyder antingen färre jobb eller otrygga jobb med lägre löner. Det är vansinnigt att fastställa datum för att öppna postmarknaden helt utan att ha bevis för vad ett sånt beslut kommer at innebära och utan att kunna garantera finansieringen av de samhällsomfattande posttjänsterna, säger John Pedersen på Uni Europa post&logistik.
Postanställda hade därför samlats utanför EU-parlamentet i Strasbourg för att protestera under tiden som frågan debatterades igår.
Frågan ska nu behandlas av ministerrådet, men ännu finns ingen politisk enighet där. Inte heller finns något datum utsatt för ett beslut i frågan.